UDG_edited.png

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği

Serüvenimiz 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde, “10 Gönüllü Gün 1000 Gönüllü Genç” adıyla başladı. 2014 yılından itibaren ise “Damla Projesi” adıyla devam eden gönüllülük faaliyetlerimiz, Eylül 2016’dan sonra Damla gönüllüleri tarafından Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği (UDG)’nin de kurulmasıyla  bir gönüllü hareketine dönüştü.

Deryadil Gençlik Derneği

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Angela Bradshow
Co-Founder & Creative Director

Deryadil Gençlik Derneği

1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul merkezli olarak gönüllü gençler tarafından kuruldu. Derneğimizin amacı varolan gönüllülerin etkinliklerini daha kapsamlı uygulamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda daha fazla kişiye ulaşarak, gönüllülük oranını arttırmak hedeflenmektedir. Spor, sanat, müzik aracılığı ile dezavantajlı hedef kitleye ulaşabilmek, uzun süreli, kalıcı izli öğrenimler gerçekleştirmek, güzel izler bırakmak derneğimizin başlıca odak noktalarıdır.

Bursa İnovatif Gönüllülük ve Spor Derneği

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Remy Sellers
Co-Founder & Creative Director

Bursa İnovatif Gönüllülük ve Spor Derneği

2019 yılının son çeyreğinde Bursa'da üniversite öğrencisi olan tecrübeli gönüllüler tarafından kuruldu. Kuran gönüllüler herbiri farklı branşlarda olmasına rağmen ortak duyguyu taşımaktadırlar..


Kurulma amacı, gönüllülüğü ülkemizde ve ülkemiz sınırları dışında da yapmak ve yaşatmaktır.

Uluslararası Akdeniz Gönüllülük Derneği

Ulusal ve uluslararası düzeyde, öncelikle gençlere yönelik sivil toplum faaliyetleri ile sporun etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sağlıklı toplumları inşa etmek için gençlerin çalışmalarında sporu birincil hedefe koyması,sosyal,kültürel,eğitim,sağlık,çevre ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik,gönüllülük politikalarının iyileştirilmesi ve bilimsel Araştırma-Geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin içinde bulundukları topluma uyumlarını sağlamaya yönelik çalışmalara destek sağlamaktır.

Hemdem Gençlik ve Spor Derneği

Hemdem Gençlik ve Spor Derneği olarak evrensel değerler öncülüğünde özellikle dezavantajlı alanlarda yaşayan gençlere sporu sevdirmeyi ve kaliteli spor faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte spor ve gönüllülük çalışmalarını birbirinin ziciri haline getirip okullarda ve diğer eğitim kurumlarında dengeleyerek gençlere sosyal sorumluluk bilincini aşılamayı amaçlamaktayız.

Denizli Gönüllü Gençlik ve Spor Derneği

7 ağustos 2019 tarihinde kurulan dernek gönüllülük çalışmaları üretmek, yürütmek ve geliştirmek, uluslararası kültür ve gençlik değişimleri yapmak, sporun yaygınlaştırılması katkıda bulunmak ve dezavantajlı gruplara yönelik sivil toplum faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Denizli merkezli derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevini Tayyibe ÖZKAN yürütmektedir.