Hakkımızda
IMG-20191126-WA0013.jpg
Manifesto

Bu topraklarda 1000 yıla yakındır süregelen gönüllülük ruhu bizleri birbirimize bağlayan en özel duygudur. Bu duygunun yeşermesi , ülkemiz ve Dünya için bugünü ve yarını daha umutlu geçirmemize olanak sağlayacaktır. Gönüllülük ruhunu tekrar ve daha canlı ortaya çıkarmak, her fikre saygı duyabilmeyi göstermek ve bu fikri güçlü kılmayı hedeflenmekteyiz. Daha iyi bir Dünya’ya sahip olabilmek için her bireyin belirli sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir.  “ Açıkça konuşalım dünya senin dokunuşunla güzelleşecek! Sorumlu olmaya var mısın ? O halde sen de daha yaşanılabilir bir dünya için harekete geç.” Diyen gönüllü gençler küçük fakat etkisi büyük çalışmalarla harekete geçtiğini göstermektedir.

 
IMG-20191126-WA0015.jpg
Vizyon

Gönüllük Federasyonu, uzun zamandır  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllü projelerine katılan kalbinin ulaşmadığı tek bir ülke, tek bir il, tek bir köy, tek bir okul, tek bir canlı kalmamasını ve iyiliğin dünyayı sarıp sarmalamasını hedefleyen gençler ve gönüllülük projeleri üreten derneklerin dahil olmasıyla 2019 yılı Kasım ayında kuruldu. Federasyon, özellikle Bakanlık bünyesinde uzun süredir yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi ile  gönüllülük faaliyetleri gerçekleştiren din, dil, ve ırk ayrımı yapılmamasına vurgu yapan gençlerin  bir araya gelmesi ve bu sayede proje yürütülen bölgelerdeki insanlarla kültür ve duygu paylaşımı amaçlayan  gençleri ve gönüllülük projeleri üreten dernekleri  kendi çatısı altında topluyor.

Türkiye jeopolitik konumu itibariyle dönem dönem kısa veya uzun süreli göçlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebepten dolayı gerek göçmenler gerekse göçmenlerin yaşadığı bölge ve şehirlerde entegrasyon problemleri gözlemlenmektedir. Özellikle çocuk ve gençlerin bu süreçten olumsuz yönde etkilendiği elde edilen bulgular arasındadır. Türkiye çapında uzun zamandır dezavantajlı gruplar gençler ve sosyal entegrasyona yönelik çalışmalar yapan dernekler ve projelerle toplumsal bağlamda birçok sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmekte ve elde edilen bulgularla da başarı sağlandığı görülmektedir. Ancak proje ve çalışmaların gerekli hassasiyet ve özenle yapılması ve hedef kitle ile bölge insanı açısından hayatı önem arz etmektedir. Bu noktada yapılması gereken bir federasyon altında bu çalışmaların gidişatının ve özellikle elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve çözüme yönelik çalışmaların organize edilmesi amaçlanmaktadır.

 
IMG-20191126-WA0017.jpg
Misyon

Vizyon olarak tıpkı yürütülen projelerde olduğu gibi din dil ırk ayrımı yapmadan tüm gönüllü faaliyet yürüten dernek ve gönüllülerle iletişim ve etkileşim halinde toplumsal refah, huzur ve kardeşlik iklimi içerisinde bir atmosfer hedefleyen Gönüllülük Federasyonu ayrıca Türkiye’deki gönüllü faaliyetlerin koordineli ve daha verimli ilerlemesine yönelik bir misyon üstlenmiştir.